Η Φάντομ Wiki χρειάζεται την βοήθειά σου!

Η Φάντομ Wiki είναι μια wiki που έχει ως σκοπό την δημιουργία σελιδών που κινούνται στο σύμπαν του PKNA. Στην Ελλάδα, το περιοδικό Οι Νέες Περιπέτειες του Φάντομ Ντακ, που διεκόπη η κυκλοφορία του πρόσφατα, περιείχε ιστορίες του σύμπαντος αυτού. Όποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες σελίδες ή να δημιουργήσει καινούργιες!